Route
Tijdens de tochten doen we 3 waddeneilanden aan: Texel, Vlieland en Terschelling. We beginnen en eindigen de tocht in Harlingen. We varen tussen de droogvallende zandbanken door en zoeken de diepe wateren op terwijl we de geheimen van de Waddenzee ontdekken.
Bekijk alle 4 vaarroutes